HOŞGELDİNİZ

Çeşitli endüstrilerde büyük ölçüde ekonomik varlığı olan Bitkisel ve Hayvansal Üretimin disiplinler arası alanda (biyolojik, kimyasal ve ekolojik) analizler yapmak ve özelliklerini akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştirmektir. Bununla beraber sağlığa ve ekosisteme zararlı yüksek girdi kullanımının karşısında ortaya çıkan olumsuz sonuçların elimine edilmesini amaçlayarak çevre korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının da sonlandırılmasıdır.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )